Zastupitelstvo obce

starosta
Pavel Mráz

místostarosta
František Rejšek

místostarosta
Josef Holý

předseda finančního výboru
Václav Dolíška

předseda kontrolního výboru
Martin Kašák

členové
František Komrska
Jiří Rychtář