Převzetí symbolů obce

Dne 15. 1. 2009 předseda Poslanecké sněmovny Ing. Miloslav Vlček udělil starostovi obce Strašice Pavlu Mrázovi znak a vlajku obce v této podobě:

Popis znaku:
Šikmo rozdělený štít pravé pole je modrém, levé zlaté. V modrém poli zlatá ostrev. Ve zlatém poli tři černá mlýnská kola.

Popis praporu:
Prapor šikmo dělený žerďová část je modrá, dolní vlající pole žluté. V horní žerďové části v modrém poli zlatá ostrev položená souběžně s dělením, ve žlutém poli tři černá mlýnská kola. 

Symbolika:
Obec se skládá z osady Škůdra připomínané roku 1045 kdy kníže Břetislav věnuje vesnici Scodru (obec Škůdra) Břevnovskému klášteru, odtud tedy v modrém poli zlatá ostrev. Tři mlýnská kola odkazují na existenci tří mlýnů na potoce Kolčava na správním území obce Strašice.