Škůdra

Obec leží v kopcovité malebné krajině 5 km jižně od Volenic, 16 km jihozápadně od Strakonic, v nadmořské výšce kolem 550 m. 
Již v roce 1045 český vévoda Břetislav daroval ves Škůdru, tehdy s názvem Scodra, břevnovskému klášteru. 

Návesní kaple pochází z r. 1831. 

Severním směrem cca 300 m od návsi na kopci se nachází prastará kaplička, která podle legendy byla postavena na památku zahynulých švédských vojáku (Švédové vpadli do Čech z Bavor v r. 1641, r. 1645 pod Torstensonem znovu do Prácheňského kraje). Mohli to být ale i francouzští vojáci, kteří se ve zdejším kraji také pohybovali, avšak o sto let později. Věrohodný záznam není. 
V současné době je v obci 45 čísel popisných, z toho 24 trvale obydlených. Trvale hlášených osob je zde 65.