SDH Strašice

starosta SDH Strašice : Mráz Pavel                             tel.724 182 270 
velitel SDH Strašice :    Komrska František             tel.721 645 899 

V roce 2020 slaví Sbor dobrovolných hasičů ve Strašicích 120. výročí svého založení. V současnosti má sbor 29 členů a je pevnou součástí každodenního života obce. Vedle hasičských soutěží pomáhá pořádat kulturní a sportovní akce, přispívá k udržování obecních tradic. Spolu s ostatními občany tak zaručuje, že obec je opravdovým domovem pro své obyvatele.