Rekonstrukce vodovodního řadu ve Strašicích – III. etapa

Předpokládaný rozpočet projektu / zdroje financování (Kč bez DPH):
Celková předpokládaná výše rozpočtu: 1 068 493,00 Kč
Předpokládaná výše podpory z JK: 500 000,00 Kč

Projekt je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu: Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury – 1. výzva pro rok 2021.