Opěrná stěna pozemku p.č.st. 9 a 13 k.ú. Strašice v Pošumaví

Předpokládaný rozpočet projektu / zdroje financování (Kč s DPH):
Celková předpokládaná výše rozpočtu: 516 670,00 Kč
Předpokládaná výše podpory z JK: 270 000,00 Kč

Projekt je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu: Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021.